LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Ressurser

Publikasjoner med mer

I denne delen har vi samlet en rekke ulike ressurser om temaene frivillighet og sivilsamfunn.

Under "Publikasjoner" finner du rapporter, tidsskriftsartikler og bøker utgitt ved ISF eller Rokkansenteret. Etter hvert vil også Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors egne publikasjoner finnes her.

I tillegg har vi under "Bibliografi" samlet en rekke akademiske verker som omhandler ulike områder innenfor det brede feltet frivillighet. Så langt det har latt seg gjøre har vi forsøkt å lenke til fulltekstversjoner eller til steder der du kan få tak i disse.

Vi har også en omfattende samling av lenker til nyttige nettsider.