LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Kollektiv handling i digitale medier

Nye digitale skiller?


2017:3 Kollektiv handling i digitale medier
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internett: 978-82-7763-556-9
Antall sider: 84

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Nye former for kollektiv handlingEmneord

Sosiale medier
Samfunnsengasjement


Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type kommunikasjon i sosiale medier, sosiale medier som politiske informasjonskanaler, sosiale medier som politiske deltakelseskanaler, og digitalt frivillig arbeid og crowdsourcing.

Analysene viser at sosiale medier ikke benyttes på samme måte av alle sosiale grupper. Vi finner ulike kommunikasjonsmønstre og forskjellige former for deltakelse i ulike grupper. Mens det er flere kvinner enn menn som har profiler på Facebook, Snapchat og Instagram, er det flest menn som har profiler på Linkedin, Twitter og Youtube. Når det gjelder alder er det fortsatt de yngre som er i flertall på de fleste sosiale medier. Menn ser ut til å ha mer offentlig kontakt på Facebook enn kvinner, mens kvinner og yngre mennesker i større grad er med i sosialt- og livsstilsbaserte grupper. Menn er oftere med i grupper for institusjonell politikk, og yngre mennesker er oftere med i protestpolitiske grupper. Opp mot 40 prosent sier de aldri deler politiske meninger på internett, og kvinner er i mindretall. 54 prosent sier de har deltatt i en eller annen form for politisk aktivitet på nett, og slik aktivitet har sammenheng med høyere utdanningsbakgrunn. 20 prosent svarte at de har gjort en form for digitalt frivillig arbeid, og blant dem er det overvekt av unge og folk med høy utdanning.

Rapporten tyder altså på at sosiale skiller i sosial og politisk deltakelse blir reprodusert i digitale medier, noe som kan ha viktige implikasjoner for medborgerskap og demokrati.