LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Levende drabantbyer: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunnIngunn Eriksen (NOVA), Lars Roar Frøyland

2017:1 Levende drabantbyer: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internett: 978-82-7763-551-4
Antall sider: 96

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Lokalt foreningsliv for barn og ungeEmneord

Frivillige organisasjoner
Deltakelse
Fritid
Sosial ulikhet
Lokalsamfunn
Ungdom
Minoritetsungdom


I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer med lokale aktører, har vi undersøkt omfanget av unges deltakelse, og hvordan organisasjoner og lokale myndigheter arbeider for å rekruttere ungdommer til ulike fritidsaktiviteter i flerkulturelle boområder. Studien er en oppfølging av rapporten Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner – Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid (Ødegård, Steen-Johnsen og Ravneberg, 2012).

Studien viser at organisasjonsdeltagelsen i de tre lokalsamfunnene ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet. Særlig gjelder dette minoritetsungdoms generelt, og minoritetsjenter spesielt. Det er idretten som dominerer i alle tre lokalsamfunn.Fritidsklubbene er mer populære i de tre lokalsamfunnene enn de er i de respektive byene de befinner seg. Moskeer og bibliotek fremstår også som viktige arenaer for sosialisering og aktivitet.

Når det gjelder arbeidet for å rekruttere og beholde ungdommer, finner vi en større grad av bevissthet om virkemidler og barrierer enn tidligere hos lokale aktører. For det første om at aktiviteter må koste lite eller ingenting og at informasjon må tilrettelegges. For det andre om at minoritetsforeldre også må inkluderes for at barna – særlig jenter – skal rekrutteres. For det tredje er det en økt bevissthet om betydningen av nettverksbygging, særskilt innenfor tradisjonelle organisasjoner, fritidsklubber, idretten og biblioteket. Nettverksbygging mellom tradisjonelle organisasjoner og innvandrerorganisasjoner er i mindre grad utviklet.

Rapporten er et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).