LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn?
2016:1 Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn?
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internett: 978-82-7763-490-6
Antall sider: 74

Last ned pdf

Prosjektkobling:

Frivillig innsats og motivasjon i Norge og SkandinaviaEmneord

Aktivt medlemskap
Organisasjoner
Frivillig innsats
Kommuner


Folkestad m.fl. (2015) og Wollebæk m.fl (2015) fant interessante forskjeller mellom grupper i deltakelsesnivå – men på individnivå og på grunnlag av faktorer som utdanning, inntekt, sosiale nettverk osv. Med grunnlag i nye data som gir oss mer informasjon om kommunale kjennetegn, studerer vi i denne rapporten betydningen av kommunekontekst for aktivt organisasjonsmedlemskap.

Mens de første spadestikkene (de bivariate analysene), tyder på at trekk ved kommunene tilsynelatende påvirker nivået av aktivt medlemskap, viser den samlede analysen – hvor også betydningen av individuelle egenskaper blir vurdert – at det er individforklaringene som står sterkest. Kommunetilhørighet i seg selv har altså lite å si for hvorvidt en er aktivt medlem av en organisasjon eller ikke. Dette gjelder vel og merke for analysen av aktivt medlemskap generelt. For enkelte organisasjonstyper spiller imidlertid kommuneegenskapene en viss rolle. Dette gjelder særlig velforeninger, politiske partier og Den norske kirke.

Rapporten er kun tilgjengelig på nett.