LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Rapporter

Her publiseres rapporter som gjengir sluttresultater fra forskningsprosjekter ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fortløpende. I tillegg finnes et betydelig antall rapporter utgitt ved ISF og Rokkansenteret under Andre rapporter .

Alle rapportene er nedlastbare i PDF-format. Det er også mulig å bestille trykte utgaver.