LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Finansiering og rammevilkår: Delrapportering
2016 Finansiering og rammevilkår: Delrapportering
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Antall sider: 60

Last ned pdf

Prosjektkobling:

Finansiering og rammevilkårEmneord

Frivillig sektor
Finansiering
Økonomiske rammevilkår
Statlige tilskuddsordninger


Dette notatet er utarbeidet som del av prosjektet «Finansiering og rammevilkår», som inngår i Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017. Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om endringene i finansieringsgrunnlaget og rammevilkårene til frivillig sektor og hvilke konsekvenser disse endringene har for organisasjoner, lag og foreninger av ulike typer og størrelser.

I forbindelse med prosjektet har det blitt gjennomført en egen undersøkelse med innsamling av regnskaper og intervjuer med ledere og økonomiansvarlige i et utvalg nasjonale og lokale frivillige organisasjoner. Denne undersøkelsen har til hensikt å gi detaljerte og inngående beskrivelser av endringer i finansieringsgrunnlag og rammevilkår, samt å utfylle eksisterende data fra tidligere spørreundersøkelser. I notatet beskrives datagrunnlaget og metodologien i denne undersøkelsen, i tillegg til å gi en oversikt over allerede foreliggende datakilder. Problemstillingen kan presiseres i de tre følgende delspørsmålene:

  • Hvilke endringer har funnet sted i finansieringsgrunnlaget og rammebetingelsene til frivillige og sivile sammenslutninger?
  • Hvordan har omfanget på driftskostnader og fordelingen av inntekter i frivillig sektor endret seg de siste femten årene?
  • På hvilken måte har endringene påvirket sammensetningen av inntekter til små, mellomstore og store organisasjoner i ulike kategorier?

Disse første analysene tar sikte på å undersøke hvilke endringer som har funnet sted i inntektene i frivillig sektor som helhet, så vel som i små, mellomstore og store organisasjoner og lag i ulike organisasjonskategorier.

Notatet vil bli fulgt opp av en større rapport med videre analyser av casene som presenteres.