LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?
Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2011)

Last ned pdf


Terrorhendelsene som har rammet Norge den 22. juli har sjokkert oss alle. Hendelsene kaller på refleksjon, debatt og ettertanke. Dette notatet har som mål å gi et bidrag til den offentlige samtalen. Dataene som danner grunnlag for rapporten springer ut av pågående forskning ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, samt et NFR-finansiert prosjekt med tittelen «Social media and the new public sphere – consequences for democracy and citizenship».

Vi håper at vår analyse av disse dataene kan bidra til innsikt i noen av de umiddelbare samfunnsmessige ettervirkningene av terrorhendelsene, først og fremst knyttet til tillit, mobilisering gjennom sosiale medier og sivilt og politisk engasjement.

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen Johnsen, Guro Ødegård 
Oslo, august 2011

Prosjektkobling: Sivilt og politisk engasjement online og sosiale ulikheter