LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Bok- og tidsskriftartikler

Artikler i tidsskrifter med referee‑ordning eller i bøker utgitt på anerkjente forlag er en av de viktigste kanalene for vitenskapelig publisering. En stor andel av den samlede publiseringen foregår derfor gjennom norske og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Disse artiklene er skrevet av ISF- og Rokkanforskere tilknyttet Senteret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.