LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Bøker

ISF- og Rokkanforskerne tilknyttet Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor gir hvert år ut en rekke bøker på norske og internasjonale forlag.