LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Publikasjoner

Her publiseres de fem siste rapportene som gjengir sluttresultater fra forskningsprosjekter ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fortløpende. Klikk på årsmappene for alle rapporter utgitt i løpet av det året mappens navn tilsier.

I tillegg finnes et betydelig antall rapporter utgitt ved ISF og Rokkansenteret under Andre rapporter .

Rapporter

Her publiseres rapporter som gjengir sluttresultater fra forskningsprosjekter ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor fortløpende. I tillegg finnes et betydelig antall rapporter utgitt ved ISF og Rokkansenteret under Andre rapporter .

Alle rapportene er nedlastbare i PDF-format. Det er også mulig å bestille trykte utgaver.

Hovedfunn

Kort oppsummering av hovedfunn fra utvalgte senterrapporter. 

Bok- og tidsskriftartikler

Artikler i tidsskrifter med referee‑ordning eller i bøker utgitt på anerkjente forlag er en av de viktigste kanalene for vitenskapelig publisering. En stor andel av den samlede publiseringen foregår derfor gjennom norske og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Disse artiklene er skrevet av ISF- og Rokkanforskere tilknyttet Senteret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Bøker

ISF- og Rokkanforskerne tilknyttet Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor gir hvert år ut en rekke bøker på norske og internasjonale forlag.

Papers

Denne kategorien er en samling av artikler og foredrag som Senterets forskere har presentert ved nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer.

Andre rapporter

Ved siden av senterets egne rapporter, bidrar ISF og Rokkansenteret til rapporter ved deres respektive institutter og en rekke andre rapportserier. Rapporter skrevet av forskere tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er samlet i denne oversikten.

Notater

Her presenteres notater som er skrevet i tilknytning til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Kronikker og avisartikler

Publisering i mediene i form av debattinnlegg og kronikker er en viktig del av Senterets allmennrettede formidling. Her har vi så langt det har latt seg gjøre samlet slike innlegg i fulltekst.

Doktorgrader

Her presenteres doktorgrader som er skrevet i tilknytning til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Masteroppgaver

Her presenteres masteroppgaver som er skrevet i tilknytning til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.