LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Samspill mellom sivilsamfunn og andre samfunnsaktører (governance)

Dette prosjektet skal belyse to spørsmål. For det første skal vi undersøke nye samarbeidsformer mellom frivillig sektor og andre aktører. For det andre hvilken betydning nye former for samspill har for de ulike aktørene som er involvert. Spørsmålene vil bli besvart gjennom to delprosjekter:   

  1. Samhandling mellom frivillig sektor og offentlig sektor. 
  2. Samhandling mellom frivillig sektor og privat sektor.

Prosjektene vil i hovedsak gjennomføres som casestudier med innsamling av kvalitativt datamateriale og dokumentanalyse, og som komparasjoner både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.