LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia

Med prosjektet "Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinaviasøker vi svar på to overordnede spørsmål: Hvordan påvirker overgripende samfunnsendringer vilkårene for frivillighet? Hva er de viktigste forklaringene på at folk deltar i frivillig innsats, og ligger det et ubenyttet potensiale for økt frivillig deltakelse? Spørsmålene søkes besvart gjennom fire delprosjekter:

  1. Frivillig innsats i et skandinavisk komparativt perspektiv
  2. Nye former for frivillighet
  3. Motivasjon i kontekst
  4. Potensialet for økt frivillig deltakelse i befolkningen

Prosjektet vil basere seg på ulike former for data, blant annet en spørreundersøkelse, bruk av paneldata og casestudier.