LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Finansiering og rammevilkår

Det skjer store og raske endringer i inntektsgrunnlaget til frivillige organisasjoner. Eksempler på dette er bortfall av automatinntekter, en gradvis opptrapping mot full momskompensasjon, nasjonale lotterier som utkonkurreres av Norsk Tippings spill og økte inntekter fra gaver og sponsing i flere kategorier organisasjoner. Endringer som disse kan ramme ulike organisasjoner slik at de forsterker eller svekker hverandre. I mange tilfeller har endringene også insentivvirkninger som gjør at organisasjonene tilpasser seg i mer eller mindre ønskelig retning. Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvordan små, mellomstore og store organisasjoner i ulike kategorier påvirkes av endringer i inntektsgrunnlag og rammevilkår.

For å kunne si noe mer konkret om hvordan små, mellomstore og store organisasjoner påvirkes av endringer i offentlige overføringer, momskompensasjon, støtteordninger og annet inntektsgrunnlag som gaver og spilleautomater, vil det bli gjennomført en analyse av en egen økonomiundersøkelse. Tidsserier med regnskapstall suppleres med intervjuer med ledere eller økonomiansvarlige som eksemplifiserer utviklingen i ulike typer organisasjoner.

Relaterte publikasjoner
Giving in Norway