LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Senterledelse

Faglig og administrativ ledelse


Enjolras Bernard Enjolras, Bernard
Forsker I , Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
PhD økonomi; PhD sosiologi, PhD sosiologi

Arbeidsfelt:
Sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, Internett og politikk, sosiale medier, offentlig politikk, ytringsfrihet

Tlf: 976 89 237
E-post: bernard.enjolras@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Eimhjellen Ivar Eimhjellen, Ivar
Forsker II, Uni Research Rokkansenteret
Phd, Sosiologi

Arbeidsfelt:
Sosiale medier, frivillige organisasjonar, deltaking og demokrati

Tlf: 55 58 38 99
E-post: Ivar.Eimhjellen@uni.no

> Les mer
 

Senterrådet

Senterrådet er senterets øverste beslutningsorgan, og består av direktør ved Institutt for samfunnforskning, Tanja Storsul, og Ingrid Helgøy, forskningsdirektør ved Uni Rokkansenteret. Senterrådets fremste oppgaver er å:

  • Sørge for at senterets prioriteringer er i samsvar med dets målsetninger
  • Sikre faglige uavhengighet
  • Vedta årlige arbeidsprogrammer og prosjektfordeling mellom partnerinstitusjoner
  • Sikre at forskning og formidling er av tilfredsstillende faglig kvalitet

Direktør Tanja Storsul Storsul, Tanja
Direktør
Dr. polit, Tlf: 975 85 197
E-post: tanja.storsul@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Helgøy Ingrid Helgøy, Ingrid
Forskningsdirektør, UNI Rokkansenteret
Dr.polit, Statsvitenskap

Arbeidsfelt:
Utdanningssektoren, styring og ledelse i offentlig sektor, samordning, flernivåstyring

Tlf: 55 58 38 71
E-post: ingrid.helgoy@uni.no

> Les mer