LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

I tillegg til medlemmene i senterrådet består referansegruppen av representanter fra departementene som har styringsmyndighet over frivillige organisasjoner, en representant fra Frivillighet Norge, samt representanter fra nasjonale frivillige organisasjoner, og relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Referansegruppen vil ivareta de frivillige organisasjonenes representasjon og dermed bidra til å sikre deres medvirkning i senterets aktiviteter. Referansegruppen vil spille en viktig rolle i formulering av forskningstemaer og i formidling av forskningsresultater.