LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Perspektiver på deltakelse

På dette temaområdet søker vi svar på følgende overordnede spørsmål: Hvordan påvirker overgripende samfunnsendringer vilkårene for frivillighet? Og hva er de viktigste forklaringene på at folk deltar i frivillig innsats? Ligger det et ubenyttet potensiale for økt frivillig deltagelse i den norske befolkningen?

Dette vil bli belyst gjennom prosjektet " Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia ".