LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Personer tilknyttet senteret


Enjolras Bernard Enjolras, Bernard
Forsker I , Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
PhD økonomi; PhD sosiologi, PhD sosiologi

Arbeidsfelt:
Sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, Internett og politikk, sosiale medier, offentlig politikk, ytringsfrihet

Tlf: 976 89 237
E-post: bernard.enjolras@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Loga Jill Loga, Jill
Forskningskoordinator Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Forsker II Uni Research Rokkansenteret
Dr. Polit, Administrasjon- og organisasjonsvitenskap

Arbeidsfelt:
Politikk, makt og demokrati

Tlf: 55 58 38 67
E-post: jill.loga@uni.no

> Les mer
 

Arnesen Daniel Arnesen, Daniel
Stipendiat
Master , sosiologi Tlf: 415 57 586
E-post: daniel.arnesen@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Beyer Audun Beyer, Audun
Forsker II
PhD, Tlf: 402 23 626
E-post: audun.beyer@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Christensen Dag Arne Christensen, Dag Arne
Forsker I, Uni Research Rokkansenteret
Dr.philos, sammenliknende politikk

Arbeidsfelt:
Valg og demokrati

Tlf: 55 58 97 68
E-post: dag.christensen@uni.no

> Les mer
 

Eimhjellen Ivar Eimhjellen, Ivar
Forsker II, Uni Research Rokkansenteret
Phd, Sosiologi

Arbeidsfelt:
Sosiale medier, frivillige organisasjonar, deltaking og demokrati

Tlf: 55 58 38 99
E-post: Ivar.Eimhjellen@uni.no

> Les mer
 

Folkestad Bjarte Folkestad, Bjarte
Forsker II
PhD, Statsvitenskap

Arbeidsfelt:
Euroskeptisisme, politiske parti

Tlf: 55 58 80 65
E-post: Bjarte.Folkestad@global.uib.no

> Les mer
 

Fladmoe Audun Fladmoe, Audun
Forsker II
Phd , Tlf: 924 82 023
E-post: audun.fladmoe@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Gjerde  Steinar Gjerde , Steinar
Vitenskapelig assistent
Master, Sammenlignende politikk Tlf: 55588066
E-post: Steinar.Gjerde@uni.no

> Les mer
 

Kraglund Karin Oline Kraglund, Karin Oline
Prosjektrådgiver, forskningskoordinator Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Master, Tlf: 98081363
E-post: k.o.kraglund@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Ljunggren Jørn Ljunggren, Jørn
Forsker II
PhD, Tlf: 419 21 291
E-post: jorn.ljunggren@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Mjelde  Hilmar Langhelle Mjelde , Hilmar Langhelle
Forsker II, Uni Research Rokkansenteret
PhD, Sammenlignende politikk

Arbeidsfelt:
Valg og demokrati, frivillige organisasjoner

Tlf: 555 89 729
E-post: hilmar.mjelde@uni.no

> Les mer
 

Segaard Signe Bock Segaard, Signe Bock
Forsker II
Ph.d., Statsvitenskap

Arbeidsfelt:
Valg og velgeratferd. Elektronisk demokrati & internettvalg. Politikk & administrasjon. Politisk kommunikasjon & nye medier. Frivillig sektor, sivilsamfunn og velferd.  

Tlf: 994 28 724
E-post: s.b.segaard@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Selle Per Selle, Per
Professor ved UiB
Dr. Polit., Sammenlignende politikk Tlf: 555 83901
E-post: Per.Selle@rokkan.uib.no

> Les mer
 

Sivesind Karl Henrik Sivesind, Karl Henrik
Forsker I
Dr. polit., sosiologi

Arbeidsfelt:
Frivillige organisasjoner, sivilsamfunn, velferd

Tlf:
E-post: k.h.sivesind@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Kari Steen-Johnsen Steen-Johnsen, Kari
Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn
Dr.Scient, Sosiologi

Arbeidsfelt:
Sosiale medier, sivil og politisk mobilisering, offentlighet, ytringsfrihet, endring i frivillige organisasjoner, sosial kapital.

Tlf: 906 49 417
E-post: kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Strømsnes Kristin Strømsnes, Kristin
Professor UiB, Forsker I Uni Research Rokkansenteret
Dr.polit, Sammenliknende politikk

Arbeidsfelt:
Demokrati og frivillig organisering

Tlf: 55 58 38 97
E-post: kristin.stromsnes@uni.no

> Les mer
 

Sætrang Synne Sætrang, Synne
Prosjektrådgiver, forskningskoordinator Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Master, Sosiologi

Arbeidsfelt:
Sosial kapital, frivillig innsats, motivasjon, integrering.

Tlf: 992 42 476
E-post: synne.satrang@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Trætteberg Håkon Solbu Trætteberg, Håkon Solbu
Forsker II
PhD, Statsvitenskap

Arbeidsfelt:
Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active Citizenship.

Tlf: 920 54 308
E-post: h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no

> Les mer
 

Winsvold Marte Winsvold, Marte
Forsker II
PhD, Tlf: 930 33 752
E-post: m.s.winsvold@stv.uio.no

> Les mer