LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Ny senterleder i 2016

Guro Ødegård går nye veier. Bernard Enjolras overtar stillingen som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Etter seks år ved Institutt for samfunnsforskning, og et år som senterleder, blir Guro Ødegård fra og med mars 2016 leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA

Ødegård2-liten

Selv om hun synes det er vemodig å forlate sin mangeårige arbeidsplass, tror Ødegård at overgangen vil kunne styrke grunnlaget for samarbeid om ungdomsforskningen.

– Det har vært et privilegium å være del av et så sterkt og utadrettet fagmiljø som senteret er. Når jeg nå går over til å lede Norges fremste forskningsmiljø på ungdom, vil sceneskiftet berede grunnen for et tettere samarbeid rundt forskning på unges tilknytning og deltakelse i frivillige organisasjoner.  Det gleder jeg meg til, sier Ødegård.

Bernard Enjolras, som ledet senteret frem til 2015, overtar stillingen etter Ødegård. Han ser frem til å lede senteret i prosjektperiodens to siste år.

Bernard

– Guro har vært en sentral forsker for sentret, og har i den senere tid vært en synlig leder. Vi kommer til å savne henne, men hun vil heldigvis ikke være helt borte, sier Enjolras og forklarer at Ødegård vil ha ansvar for flere prosjekter hvor ungdomstematikken står sentralt.  

– Jeg ser frem til videre samarbeid og nye utfordringer, med mange spennende prosjekter på gang, avslutter senterlederen.

I 2016 lanserer senteret hele 13 rapporter! Følg med på våre nettsider og sosiale medier for nyheter og oppdateringer.