LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

Forside vr_2012_3 20. mai 2012

Integrering svekkes og styrkes av deltakelse i trossamfunn

Trossamfunn kan på den ene siden bidra til å forsterke kulturtrekk fra hjemlandet. På den andre siden kan de redusere nykommeres følelse av fremmedgjøring, og dermed bidra til inkludering, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Karoline Garshol 07. mai 2012

Organisasjonene er mindre politisk engasjerte

Lokale frivillige organisasjoners politiske engasjement er blitt redusert på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har sammensetningen av organisasjonssamfunnet blitt endret, viser en masteroppgave fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

aWollebæk, Dag 18. april 2012

Et tillitsfullt samfunn

- Fraværet av frykt i det norske samfunnet etter 22. juli skyldes en kultur med høy grad av tillit i Skandinavia, sier senterforsker Dag Wollebæk i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

> Les mer

Bernard Enjolras 29. mars 2012

Sosiale medier endrer maktforhold

- Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener Bernard Enjolras.

> Les mer

Trygve Gulbrandsen 15. mars 2012

Tilpasningsdyktige organisasjoner

Det siste tiåret har de økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner blitt dramatisk endret. – Til tross for store endringer har organisasjonene klart seg bra, mener Trygve Gulbrandsen.

> Les mer

Forside_bok 2012:2 15. mars 2012

Utfordrer ideen om «governance»

En ny bok utfordrer ideen om måten offentlige myndigheter styrer samfunnsaktører på. - Governance er mer komplisert enn teorien tilsier. Det er behov for et bredere blikk på ideen om governance, utover nettverk og nettverksstyring, hevder Bernard Enjolras.

> Les mer

Karl Henrik Sivesind 06. mars 2012

Mer frivillig velferd

Frivillige organisasjoner kan redde den nordiske velferdsmodellen. Anbud der bare slike kan delta, er en mulig vei å gå skriver Karl Henrik Sivesind, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

> Les mer

Dag Wollebæk 06. mars 2012

Ingen solskinnshistorie

- Vi undrer oss over at Bjørn Stærk framstiller boka «Sosial kapital i Norge» som idylliserende, skriver Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard i Aftenposten 6. mars.

> Les mer

29. februar 2012

Senteret styrker kompetansen

Bodil Ravneberg, Sveinung Arnesen og Bjarte Folkestad er nylig tilsatt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

27. februar 2012

Japansk interesse for norsk sivilsamfunnsforskning

Den norske sivilsamfunnsmodellen vekker interesse også utenfor Norden. Forskere fra Japan ønsker å lære mer om norsk sivilsamfunnsforskning.

> Les mer

Kari Steen-Johnsen 21. februar 2012

Frivillig kommunikasjon i endring

Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige organisasjoner, med forventninger om interaktivitet og rask respons. Det viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Bernard Enjolras 26. januar 2012

Utfordringer for organisering av idretten

- Sterke økonomiske og sosiale krefter utenfor idretten påvirker idrettens organiseringsform, mener Bernard Enjolras.

> Les mer

Dag Wollebæk 20. januar 2012

Terroren førte ikke til frykt

Få nordmenn fryktet nye angrep i etterkant av angrepene 22. juli. - Terrorangrepene har ikke skapt et fryktklima i Norge, mener Dag Wollebæk.

> Les mer

Ingvild Strøm Hansen 09. januar 2012

Norsk politikk i Barentsregionen

Barentssekretariatet jobber for mer regional politisk innflytelse i nord. Men selv om det kan regnes som en effektiv institusjon, svekkes det også i kraft av sin eksistens, hevder Ingvild Strøm Hansen. Hun har skrevet masteroppgave om det regionale og nasjonale politiske nivå på norsk side i Barentsregionen.

> Les mer

Sagafos 22. desember 2011

Tillit i Øst- og Vest-Europa

Man kan ikke bruke de samme modellene til for å forklare politisk og institusjonell tillit i Øst- og Vest-Europa, ifølge en nylig avlagt masteroppgave. Dette indikerer at teorier som egner seg til å forklare forhold i vest-europeiske industriland ikke er direkte overførbare til post-kommunistiske land.

> Les mer

Kari Steen-Johnsen 15. desember 2011

Behov for mer kunnskap om frivillig ledelse

Frivillige organisasjoner skiller seg fra næringslivsorganisasjoner og det offentlige på en rekke måter. Samfunnet, medlemmene og det offentlige stiller ofte høye krav til de frivillige organisasjonene.

> Les mer

Dag Wollebæk 13. desember 2011

Vil jevne ut forskjeller mellom ungdom

I dag ble utredningen Ungdom, makt og medvirkning lagt frem. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å sikre ungdom reelle muligheter for samfunnsdeltagelse, uavhengig av sosial bakgrunn eller status.

> Les mer

redaktører 14. november 2011

Klemt mellom staten og markedet?

Sivilsamfunnet er strukturert av ulike organisasjonsmodeller, og disse har ulike trekk i forskjellige land. Det er derfor et behov for mer kunnskap om disse modellenes betydning for endringer i sivilsamfunnet.

> Les mer

panel 17. oktober 2011

Frivillighet i en Facebook-tid

Hvilke utfordringer og muligheter skaper digitale medier for frivillige organisasjoner? Dette var ett av spørsmålene på dagsordenen da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Frivillighet Norge inviterte til seminar.

> Les mer

Forside sosial kapital 29. september 2011

Sosial kapital i Norge

Nettverk og tillit utgjør et samfunns sosiale kapital. Norge scorer konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital i internasjonale sammenlikninger.

> Les mer