LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

fotball 11. april 2013

Skyves de frivillige ut av idretten?

Bruken av lønnet arbeid på idrettsfeltet øker, særlig i lag og foreninger som har god økonomi. Det betyr ikke nødvendigvis at de frivillige blir overflødige. 

> Les mer

Ivar Eimhjellen 20. mars 2013

Lokale organisasjonar ikkje på sosiale medier

Sjølv om sosiale medier som Facebook og Twitter er svært utbreidd i Noreg, har ikkje lokale frivillige organisasjonar tatt dei i bruk i same omfang.

> Les mer

Boka Liker, liker ikke - om sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet 14. mars 2013

Sosiale medier gir nye eliter

Sosiale medier blir ofte  omtalt som en trussel for demokratiet og det opplyste offentlige ordskiftet. Vår forskning viser at sosiale medier er demokratiserende, men at de også skaper nye skiller og nye utfordringer, skriver Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk og Rune Karlsen på Ytring i dag.

> Les mer

Guro Ødegård 06. mars 2013

En flink og seriøs generasjon

Unge trives mer på skolen og ruser seg mindre enn før. Men kravet til disiplin øker, skaper stress og gjør mange bekymret.

> Les mer

Mari Teigen 02. mars 2013

Valg er mer en jente- enn gutteting

Aftenpostens oppslag sementerer tradisjonelle bilder av jenter som shoppinggale, upolitiske og uengasjerte.

> Les mer

Jill Loga 23. januar 2013

Kirkeasyl i internasjonalt perspektiv

Med den moderne innvandringen fra 1970-tallet fikk asyl i kirkerom og templer gradvis en ny aktualitet i mange vestlige land. I en ny bok belyses kirkeasyl i historisk og internasjonalt perspektiv for første gang.

> Les mer

Dag Wollebæk 13. januar 2013

Truer innvandring tilliten?

Forskning tyder på en negativ, men komplisert sammenheng mellom innvandring og visse typer tillit. Samtidig er forhold som sosial ulikhet og utdanningsnivå viktige.

> Les mer

Kari Steen-Johnsen. 17. desember 2012

Deltagelse i demonstrasjoner

Facebook når nye grupper: De som rekrutteres til demonstrasjoner gjennom sosiale medier er yngre enn de som rekrutteres gjennom andre kanaler. De har lavere inntekt enn de som mobiliseres via massemedia eller personlig kontakt, også når vi tar hensyn til at de er yngre, sier Kari Steen-Johnsen.

> Les mer

tillit i norge bokforside 28. november 2012

Tillit i Norge

- Sivilsamfunnets institusjoner er helt avgjørende for å bevare tilliten mellom mennesker i et samfunn, hevder Per Selle og Dag Wollebæk i en ny artikkel.

> Les mer

Håkon Lorentzen 24. oktober 2012

Frivilligsentralenes uklare funksjon

Sentralenes funksjon mellom staten og sivilsamfunnet har lenge vært utydelig, på tross av sterk vekst i sektoren. En tydeliggjøring kan være avgjørende for sentralenes fremtid.

> Les mer

Per Selle 18. oktober 2012

Mot en ny frivillighetspolitikk

Statens frivillighetspolitikk er under forandring når det gjelder finansieringsordninger, rammevilkår og organisatoriske strukturer. Betyr det at vi har fått en tydelig, ny frivillighetspolitikk de siste ti årene?  

> Les mer

Karl Henrik Sivesind 28. september 2012

Nedgang i lokallag

Organisasjoner i innen kunst og kultur, hobby og fritid og - særlig religion opplever en nedgang i antall lokallag. Men det er fortsatt nesten 100 000 lokallag i Norge.

> Les mer

Dag Wollebæk 24. september 2012

22. juli-rapporten svekket tilliten til politiet

Etter at 22. juli-kommisjonens rapport ble offentliggjort har tillit til politiet sunket. I perioden fra mai til august 2012 sank tilliten til politiet fra 82 til 69 prosent, ifølge ny undersøkelse. Rapporten har også ført til økt bekymring og aksept for kontroll

> Les mer

god 24. september 2012

Unge mest påvirket av terroren 22. juli

Å svare på terroren med «mer demokrati» ble et mantra i etterkant av 22. juli. Særlig store var forventningene til de unge.

> Les mer

Gulbrandsen, Trygve 12. september 2012

Ideelle virksomheter i endring

Frivillige organisasjoners tilpasningsdyktighet og den skandinaviske modellens utfordringer sto på dagsorden under seminaret «Ideelle virksomheter i endring».

> Les mer

Kari Steen-Johnsen 07. september 2012

Sosiale medier endrer maktforhold

Sosiale mediers nettverksstruktur legger til rette for at flere deltar og får gjennomslag, til at etablerte institusjoner vedlikeholder sin makt og til at nye digitale eliter kan bygge seg opp, skriver Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk og Bernard Enjolras i danske Politiken.

> Les mer

29. august 2012

2 deltidsstillinger som vitenskapelig assistenter

Ved Institutt for samfunnsforskning er det ledig to 50 % stillinger om vitenskapelig assistent (engasjement fra oktober 2012 til juni 2013) tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Forside_VR_2012:4 16. august 2012

Skjevfordeling i frivilligheten

Økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet bidrar til at deltagelse i frivillige organisasjoner blir skjevfordelt. - Dette stenger mange ute fra de positive effektene frivilligheten kan gi, mener forskere.

> Les mer

Jill Loga_ 04. juni 2012

Klemt mellom staten og markedet

Den «Nordiske modellen» får økt internasjonal oppmerksomhet. Er modellen under press, eller bør andre land lære av den?

> Les mer

23. mai 2012

Makt i den nye offentlige sfæren

Bruken av sosiale medier til politisk handling er ikke begrenset til meningsytringer på Facebook, de kan også bidra til å mobilisere til handling, skriver Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen.

> Les mer