LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 15. oktober 2015

Frivillighet har fortsatt godt fotfeste

Vi nordmenn har ikke blitt noe dårligere på dugnad. Tvert imot er det en økning i den frivillige innsatsen siden 1990-tallet, viser ny rapport.

> Les mer

Håkon Dalby Trætteberg 03. september 2015

Den ideelle merverdien

Et nytt EU-direktiv vil etter alt å dømme frata offentlige innkjøpere muligheten til å reservere anbudskonkurranser for ideelle leverandører av helse og omsorgstjenester. – Svekkes de ideelle kan det få konsekvenser for mangfold og kvalitet i tilbudene, mener forskere bak ny rapport.

> Les mer

Sosialt entreprenørskap+figur KS 10. august 2015

Sosialt entreprenørskap i kommunale tjenester

Hvordan kan det bedre legges til rette for utviklingen av samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører? Dette er et av spørsmålene som skal belyses i FoU- prosjektet «Sosiale entreprenører – kommunale endringsagenter» som startet opp 15. juni.

> Les mer

Betingelser for frivillig innsats- forside 23. juni 2015

Betingelser for frivillig innsats

Hva får folk til å delta i frivillig arbeid? Hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? En ny rapport om betingelser for frivillighet gir mange interessante svar.

> Les mer

Jill Loga 30. mars 2015

Frihet og forbud

Religionsfriheten i Norge har vokst frem i takt med det øvrige organiserte sivilsamfunnet. - En historisk kamp mellom verdimangfold og fremmedfrykt, mener senterforsker Jill Loga.

> Les mer

25. mars 2015

Plan for å styrke sivilsamfunnets stemme i beslutningsprosesser

EU-politikk har stor innvirkning på folks dagligliv, men lenge har individer og organisasjoner over hele regionen opplevd at deres mulighet for innflytelse i disse beslutningsprosessene har vært begrenset. Nå har de en plan for hvordan de kan styrke sin stemme.

> Les mer

Kari og Bernard 2015 11. mars 2015

På nett med målgruppen

Finnes det en oppskrift på websuksess for frivillige organisasjoner? I sitt bidrag i en ny bok om sosiale medier i frivillig sektor peker Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras på noen nyttige verktøy for foreninger som vil bli mer synlige på nett.

> Les mer

04. mars 2015

Mot en felles definisjon av tredje sektor

Hva er egentlig det diffuse feltet mellom stat og marked vi kaller den tredje sektor? Nå har forskere fra åtte land utarbeidet en felles definisjon som vil gjøre det mulig å måle sektorens omfang og betydning i de europeiske landene.

> Les mer

Guro senterleder 30. januar 2015

Nytt år, nye muligheter

Guro Ødegård er ny leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Med nye medarbeidere, nye prosjekter og åtte rapportlanseringer ser vi frem mot et begivenhetsrikt 2015.

> Les mer

Med rett til å hjelpe- omslag 12. januar 2015

Med rett til å hjelpe- Historien om Norges Røde Kors

Gjennom årenes løp har Norges Røde Kors etablert seg som en sentral aktør i det norske samfunnet, på tross av samfunnsutvikling og endringer i organisasjonslandskap og deltakelsesmønstre. Ved inngangen til sitt 150. år står jubilanten fremdeles overfor nye utfordringer, mener forfatteren av ny bok.

> Les mer

07. januar 2015

UiB etablerer Oslo-base hos Institutt for samfunnsforskning

I dag åpner Universitetet i Bergen og Uni Research en egen Bergens-fløy i ISFs lokaler i Oslo. Det nye samboerskapet er gode nyheter for sivilsamfunnsforskningen.

> Les mer

Bernard Enjolras 08. desember 2014

Søkelys på hvordan filantropi har funnet nye former

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartementet til heldagsseminaret Nye former for filantropi på Radisson SAS på Holbergs plass.

> Les mer

Karl Henrik Sivesind 04. desember 2014

Fremdeles vekst i ideell velferd

3. desember kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall til Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner for 2011 og 2012 . Vi har spurt forsker Karl Henrik Sivesind om det noen ting han har festet seg spesielt ved etter et første gjennomsyn.

> Les mer

Guro Ødegård 24. november 2014

Samarbeid på tvers- en nøkkel i lokalt integrasjonsarbeid

Det offentlige må ikke lempe ansvaret for integrering over på den lokale frivilligheten, mener forskerne bak ny bok.   

> Les mer

Eimhjellen nytt 17. november 2014

Fra face-to-face til Facebook?

Fredag 21. november disputerer Ivar S. Eimhjellen ved Universitetet i Bergen. I avhandlingen ser han på hvordan det norske sivilsamfunnet tar i bruk og påvirkes av nye digitale plattformer.

> Les mer

Stortingets historie 1964-2014- Cover 15. oktober 2014

Aksjoner i det representative demokrati

14.oktober ble boken «Stortingets historie 1964-2014» lansert. Senterforskerne Kristin Strømsnes og Per Selle har bidratt med et kapittel om aksjoner i Norge de siste femti årene.

> Les mer

New Frontiers 25. september 2014

En etterlengtet kartlegging av den nye filantropien

Med to nye bøker gir Lester Salamon og hans ekspertteam leseren det nødvendige grunnlaget for å forstå utviklingen innen global filantropi og sosiale investeringer.

> Les mer

20. august 2014

En mannsdominert nettdebatt

Facebook er den eneste debattarenaen på nettet med jevn kjønnsfordeling. Både på Twitter, i blogger og i andre sosiale medier er det en klar overvekt av menn.

> Les mer

Media, Culture and Society 15. august 2014

Integrasjon av webteknologi i miljøorganisasjoner

Basert på en studie av tre miljøorganisasjoner i Bergen har Senterforsker Ivar Eimhjellen nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Media, Culture and Society. Her undersøker han hvordan webteknologi blir integrert i ulike miljøorganisasjoner.

 

> Les mer

Norsk medborgerpanel logo 11. august 2014

Samarbeidsavtale gir nye muligheter for frivillighetsforskningen

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inngikk nylig en avtale med Norsk medborgerpanel. Samarbeidet vil bidra til nye data om nordmenns holdninger til frivillighet og deltakelse innenfor frivillig sektor.

> Les mer