LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

Ulseth, Anne-Lene Bakken 28. november 2008

- Trening er en skjevt fordelt ressurs

I en tid der det er vanlig å legge vekt på svekkede tradisjoner og økt individuell valgfrihet, har likevel den enkeltes sosiale bakgrunn, som kjønn, alder og klasse stor betydning for hvilke muligheter en har for å være fysisk aktiv, skriver Anne-Lene Bakken Ulseth i en ny bok.

> Les mer

B 2008:4 (Sporten) 24. november 2008

Ny Bok: (Sporten). En idéhistorisk studie

Sporten har utviklet seg fra en eksklusiv vandringssport i fjellheimen for en liten byelite til å bli den dominerende massekulturen, skriver Rune Slagstad i sin siste bok.

> Les mer

Trond Giske, åpning, frivillighetssenter 12. november 2008

Økte bevilgninger til senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) går sammen med Barne- og likestilling departementet (BLD) og Arbeids- og inkludering departementet (AID) om å øke senterets budsjett til 6,6 millioner årlig for 2009 og 2010.

> Les mer

Se animert logo 24. oktober 2008

Frivillighetsforskningen styrkes med nytt senter

- Dette er en milepæl i arbeidet for mer dokumentasjon og kunnskap om frivillighet, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske da ISF og Rokkansenteret inviterte til åpning av senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

B 2008: 3 Kunnskap, opplevelse og tilhørighet. Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform. 15. august 2008

Fra salmevers til motocross - trosopplæring i endring

Med innføringen av KRL-faget i skolen fikk trossamfunnene selv ansvar for trosopplæringen av sine medlemmer. Håkon Lorentzen har vært med på å evaluere Den norske kirkes forsøk med nye former for trosopplæring. - Vi ser en overgang fra å skulle tilføre boklig kunnskap, til fokus på aktiviteter, opplevelser og å skape tilhørighet.

> Les mer

R 2008:10 Nettverkssamfunn og frivillig organisering 28. juli 2008

Nettverkssamfunn og frivillig organisering

Hvordan påvirker utviklingen av et nettverkssamfunn frivillig organisering? Er internett et hjelpemiddel for å fremme aktiv deltakelse i frivillige organisasjoner eller er det en hindring og en konkurrent? I en ny rapport oppsummerer Bernard Enjolras den tilgjengelige kunnskapen på feltet, og staker ut veien for videre forskning.

> Les mer

R 2008:11 Alle til lags. Frivillighetssentralene i nærmiljøet 17. juli 2008

Frivillighetssentralen i nærmiljøet

Nasjonale myndigheter ønsker at frivillighetssentralene skal fungere som sektorovergripende nærmiljøsentraler. Line Dugstad og Håkon Lorentzen diskuterer i en ny ISF-rapport hva slags forventninger staten har til frivillighetssentralene, og hvor langt unna disse idealene sentralene befinner seg.

> Les mer

Ann-Helen Bay og Trond Giske, pressekonferanse, virtuelt senter 07. juli 2008

Nytt forskningsprogram om frivillig sektor

Institutt for samfunnsforskning undertegnet fredag kontrakt med Kultur- og kirkedepartementet om etablering av et treårig forskningsprogram ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor”. Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom ISF og Rokkan-senteret.

> Les mer