LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Forskningsprogrammet «Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013–2017» er drevet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret , og bygger videre på forskningsprogrammet «Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor», som pågikk fra 2008 til 2013.

«Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013–2017» er frittstående og faglig uavhengig, og har følgende overordnete formål:

  • Lede og gjennomføre et forskningsprogram i perioden 2013–2017 basert på et samarbeid mellom flere forskningsmiljøer
  • Fremme et faglig sterkt forskningsmiljø av forskere fra ulike disipliner og miljøer med forskerkompetanse som dekker hovedforskningstemaene i programmet  
  • Skape et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for politikkutforming
  • Vektlegge formidling og kommunikasjon, vitenskaplig publisering og formidling gjennom kunnskapsbaser og møteplasser
  • Legge til rette for at forskningsprosjekter som utlyses i programperioden kan inkluderes i forskningssamarbeidet
  • Bidra på andre områder som hører til, eller naturlig springer ut av, de forannevnte punktene

Følgende tre hovedtemaer er prioritert i forskningsprogrammet:

Perspektiver på deltakelse
Sivilsamfunn og frivillig sektor i endring
Finansieringsordninger og andre rammevilkår

Forskningsprogrammet er iverksatt i form av en arbeidsplan som består av konkrete prosjekter og arbeidsoppgaver.

Les mer om senterets prosjekter