LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Kontakt

Kontakt

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor:

Sosiale medier:

Følg oss på Twitter
FB_icon
Følg oss på Facebook

Epost: info@sivilsamfunn.no

Institutt for samfunnsforskning :

Postadresse
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 OSLO

Gateadresse
Munthes gate 31
0260 OSLO
Tlf.: 23 08 61 00

For spørsmål til ansatte på ISF, kontakt ISFs ansatte direkte.

Sentrale epostadresser
Generelle spørsmål om instituttet: isf@samfunnsforskning.no
Bestilling av publikasjoner eller abonnementer: isf-publ@samfunnsforskning.no

 Uni Research Rokkansenteret:

Uni Research Rokkansenteret
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen 
  
Telefon: 55 58 50 00
Epost:  rokkansenteret@uni.no
  
Organisasjonsnr.: 985 827 117 MVA

For spørsmål til ansatte ved UNI Rokkansenteret, kontakt Rokkan-ansatte direkte.