LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Hvem skal drive eldreomsorgen, skolene og rusbehandlingen?

Skandinavia er i dag et laboratorium for utprøving av velferdsmodeller. Mens Sverige satser på kommersielle løsninger, så slipper Danmark til ideelle aktører. Norge velger en kombinasjon. Dette kan sette forskere i stand til å finne ut hva som fungerer best.

Les intervju med ISF-forsker Karl Henrik Sivesind om prosjektet "Utkonktraktering av skandinaviske velferdssamfunn?" på Forskningsrådet.no.

Les mer

Karl Henrik Sivesind