LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Europeisk frivillig sektor utgjør 28,3 millioner årsverk

– At vi for første gang kan kartlegge dette vil styrke frivilligheten, framhevet ISF-forskere på sluttkonferansen for Third Sector Impact i Brussel 9. november.

ThirdSectorImpact02

EU-prosjektet Third Sector Impact (TSI) tar sikte på å kartlegge frivillig sektor i Europa. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at den økonomiske krisen i Europa og press på offentlige budsjetter har medført et stort behov for å undersøke potensialet i frivillig sektor.

I denne kartleggingen har Institutt for samfunnsforskning (ISF) vært en viktig bidragsyter. Forsker og direktør Bernard Enjolras ved Sivilsamfunn-senteret på ISF er koordinator for hele prosjektet, forsker Signe Bock Segaard er project manager, og forsker Karl Henrik Sivesind deltar som områdekoordinator.

Utgjør hele 13 prosent av europeisk arbeidsstyrke

Onsdag 9. november foregikk sluttkonferansen for det store forskningsprosjektet i Brussel, hvor politiske aktører på nasjonalt nivå og EU-nivå samt andre viktige interessenter stod på deltakerlisten.

Her understreket TSI-koordinator Bernard Enjolras at prosjektet også er et svar på et datagrunnlagsproblem: Frivillig sektor har i liten grad blitt målt og kartlagt systematisk i Europa, og har manglet konsistente definisjoner. Men dette har nå endret seg, uttaler Enjolras til nyhetsportalen Non-profit:

– For første gang kan vi estimere størrelsen på den tredje sektoren i Europa. Med utgangspunkt i tilgjengelige data fra 2014 kan vi estimere at den europeiske tredje sektoren engasjerer 28,3 millioner årsverk, hvor både betalte og frivillige fra de 28 EU-landene og Norge inngår. Som følge kan vi si at den tredje sektoren utgjør hele 13 prosent av den europeiske arbeidsstyrken – og er den tredje største sektoren i Europa, påpeker Enjolras.

Vil kunne øke frivillighetens legitimitet

Men hvorfor er prosjektet så viktig for europeisk frivillighet?

– Prosjektet kan skape ringvirkninger for frivillig sektor over hele Europa. Gjennom TSI-prosjektet har vi fått en økt forståelse for hvordan endringer i offentlige rammebetingelser påvirker arbeidet i frivillige organisasjoner. Etter hvert som New Public Management har blitt innført i europeiske styresystem har administrativ kontroll, omfattende rapportering og byråkrati påvirket frivillige organisasjoner, som jo utgjør «den tredje sektoren». Gjennom TSI-prosjektet kan vi bidra til å øke synligheten og legitimiteten til frivillige organisasjoner, sier Enjolras.

Presenterte prosjektresultater og lett tilgjengelig film

For utenforstående kan den tredje sektoren og dens utfordringer virke som en ullen og komplisert tematikk.

Enjolras framhever at de som følge har forsøkt å samle noen av resultatene fra prosjektet i en film, som også ble vist for de frammøtte under sluttkonferansen.

Saken fortsetter under bildet. 

– I filmen, som selvfølgelig foregår på engelsk, skisseres utfordringer og muligheter for den tredje sektoren i dag. Vi tror den kan være et godt supplement på veien for en felles forståelse av problematikken. Prosjektets resultater finnes man også i form av opplysende rapporter, policy briefs og andre forskningsbidrag på prosjektets nettside, avslutter Enjolras.

Fra Norge har flere organisasjoner bidratt til prosjektet: Kulturvernforbundet, Norges Idrettsforbund, Ideelt Nettverk, Norges Innsamlingsråd, Hovedorganisasjonen Virke, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Frivillighet Norge.

Se også:

ThirdSectorImpact01