LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Info

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Forskningsprogrammet «Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017» er drevet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret , og bygger videre på forskningsprogrammet «Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor», som pågikk fra 2008 til 2013.

«Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017»  er frittstående og faglig uavhengig og har følgende overordnete formål:

  • Lede og gjennomføre et forskningsprogram i perioden 2013 -2017  basert på et samarbeid mellom  flere forskningsmiljøer 
  • Fremme et faglig sterkt forskningsmiljø av forskere fra ulike disipliner og miljøer med forskerkompetanse som dekker hovedforskningstemaene i programmet  
  • Skape et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for politikkutforming
  • Vektlegge formidling og kommunikasjon, vitenskaplig publisering og  formidling gjennom  kunnskapsbaser og møteplasser
  • Legge til rette for at forskningsprosjekter som utlyses i programperioden kan  inkluderes i forskningssamarbeidet
  • Bidra på andre områder som hører til, eller naturlig springer ut av, de forannevnte punktene

Følgende tre hovedtemaer er prioritert i forskningsprogrammet:

Perspektiver på deltakelse
Sivilsamfunn og frivillig sektor i endring
Finansieringsordninger og andre rammevilkår

Forskningsprogrammet er iverksatt i form av en arbeidsplan som består av konkrete prosjekter og arbeidsoppgaver.

Les mer om senterets prosjekter