LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Aktuelt

Frivillighet og flyktninger_kronikkforfattere 19. september 2016

Nordmenn stiller opp når det trengs

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

> Les mer

Norsk organisasjonslandskap i endring 24. mai 2016

Norsk organisasjonslandskap i endring

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

> Les mer

Bruk av frivillige i søk og redning

I en ny rapport ser senterforskere på de frivilliges rolle og samarbeidet mellom politi og frivillige organisasjoner i søk- og redningstjenesten.

> Les mer

Etterlyser økt tilrettelegging og bedre datagrunnlag

For å styrke det flerkulturelle foreningslivet behøves mer kunnskap og bedre økonomiske rammevilkår for organisasjonsdrift, mener forskere.

> Les mer

Følg oss på Twitter
Følg oss på Facebook

> Nyhetsarkiv