LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Aktuelt

thumb_trossamfunn_radikalisering 25. april 2017

Integrering, inkludering og identitetsbygging – slik jobber muslimske trossamfunn med radikaliseringsforebygging

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

> Les mer

Illustrasjon_some 24. mars 2017

Nye digitale skiller?

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Ny forskning om ungdoms samfunnsengasjement

En fersk senterstudie viser at det er en sammenheng mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter. Et inkluderende fritidstilbud krever imidlertid lokal tilrettelegging og bevissthet om hva som hindrer unge i å delta, konkluderte forskere på et fulltegnet frokostseminar hos ISF 2. mars.

> Les mer

Frivillighet og forretning

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år. – Det finnes et potensial for innovasjon i dette skjæringsfeltet, som kan bidra til å utvikle både privat, frivillig og offentlig sektor, mener forsker Jill Loga.

> Les mer


> Nyhetsarkiv